Mezinárodní vypravěčský festival založený v roce 2017. Koná se každoročně ve druhé polovině října v prostoru kulturního klubu Horká vana v Českých Budějovicích. Festivalový program zahrnuje vystoupení vypravěčů z Čech i ze zahraničí, programy pro školy, besedy, workshopy a neformální setkání. 

Čtvrtý ročník jediného vypravěčského festivalu v Čechách. Letos výhradně za účasti vypravěčů v Česku žijících

KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ 2020 / Dvě strany jedné mince

pátek 16. 10. Horká vana

20 Strejda Pirí

sobota 17. 10.10 – 13 Jak si stojí storytelling_Sympozium pro zvané hosty, debata o současné situaci ve vypravěčství v Čechách: možnosti, perspektivy,zkušenosti

sobota 17. 10. Horká vana

14 Martin Hak16 Markéta Holá a Barbora Voráčová

18 Tajana Gašparović

20 Jevgenij Ibragimov_Namis – tradiční čerkézská píseň, tlumočí Jan Nepomuk Piskač

20:30 STORYmix_ Markéta Holá, Tajana Gašparović, Michala Šíma Piskačová, Barbora Voráčová, Martina Čurdová, Jevgenij Ibragimov, Martin Hak, Justin Svoboda, Strejda Piríneděle

18. 10. Horká vana

15 Justin Svoboda

17 Martin Hak

festivalem provází Pírko / Strejda Pirí

Vstupné na jednotlivá vystoupení 100 Kč, permice na celý festival 500 Kč, permice na sobotu 300 Kč, děti, studenti a senioři polovic.

Prodej vstupenek pouze na místě před začátkem vyprávění.

Akci pořádá Verbarium, z. s. , finančně ji podporuje Statutární město České Budějovice, personálně a morálně spolupracuje Storytelling.cz
ročník 2019

MEZINÁRODNÍ VYPRAVĚČSKÝ FESTIVAL České Budějovice

Festival KOLOTOČ PŘÍBĚHŮ je jediná akce svého druhu v České republice. Koná se ve dnech 18. – 20. října v kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích, pořádá ji spolek pro živé slovo Verbarium. Festival představí vypravěče z Čech, ze Slovenska, Chorvatska, Maďarska, Polska a letos poprvé přivítáme vzácného hosta z jiného kontinentu, Mexičanku Galu Cuenta Sueňos. Všechny příběhy se budou točit kolem ústředního tématu „Metamorfózy“. V každém vyprávění se něco důležitého stane, něco se promění. Každý příběh nás zavede do nového světa a provede novou zkušeností. Vyprávění je příležitost pro setkání a představování. „Kdo vypráví příběhy, vládne světu“, říkají indiáni kmene Hopi. Nechte se okouzlit světem příběhů, přijďte i vy, v rámci sobotního nočního Story Jamu si dokonce můžete objednat příběh na přání od jakéhokoliv z festivalových hostů. Vstupenky na jednotlivá představení je možné zakoupit v Horké vaně vždy před začátkem programu. Je možné zakoupit také permanentní vstupenku na celý program. Všechna vystoupení zahraničních hostů budou tlumočena do češtiny. Od středy do pátku 16. – 18. října mezi 9 a 13 hodinou nabízíme vyprávění pro školy a školní družiny. Pro ty, kteří by chtěli podpořit rovnou dva projekty současně nabízíme nákup festivalového trička, z jehož ceny odevzdáme polovinu Společnosti pro ranou péči – pobočka v Českých Budějovicích, která podporuje rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením anebo je možné podpořit dárkovým poukazem návštěvu vypravěče v Domově dětí v Boršově nad Vltavou. 

Mýty, legendy, pohádky nebo osobní příběhy budou vyprávět hosté z Čech i dalších koutů světa. Všechna vystoupení tlumočíme do češtiny. Ve dnech 16. – 18. 10. 2016 mezi 9 a 13 hodinou nabízíme programy pro školy a školní družiny.

Program pro veřejnost:

Pátek 18. 10. 2019 17 Story-telling. cz – Markéta Holá a Dominika Šindelková (CZ) 19 Gala Cuenta Sueňos (MEX) 21 Szymon Góralczyk (PL)

Sobota 19. 10. 2019 14 Tajana Gasparovic (HR) 16 Boglárka Szabad (HU) 18 Martina a Maruška Jánošíkové a Sylvia Pabst (SK) 20 Maja Bumberák (HU) 22 story jam

Neděle 20. 10. 2019 15 Story-telling.cz – Justin Svoboda, Markéta Holá, Dominika Šindelková (CZ) 17 Gala Cuenta Sueňos (MEX) Změna programu vyhrazena. Festival je podpořen z prostředků Jihočeského kraje v programu na podporu kultury.