Jsme Verbarium – spolek pro živé slovo.

To vše s láskou k živému slovu, pozorností k návštěvníkům a s radostí ze setkání. Hlavní aktéři Verbaria jsou Michala Šíma Piskačová a Jan Nepomuk Piskač.

Michala pochází z Vysočiny, vystudovala Divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorský program při Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU zakončila prací pod titulem Vypravěčství jako případ současné slovesné tvorby.

Pracovala pro různé kulturní organizace a vedla různé kulturní nebo vzdělávací projekty a programy. Její poslední zaměstnání bylo vedení edukačního centra Ateliér 3D v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (2015 – 2020). Založila a koordinuje Mezinárodní vypravěčský festival Kolotoč příběhů.

Je na volné noze a věnuje se vyprávění příběhů. Žije v Českých Budějovicích, je vdaná a má tři děti.

Jan pochází z Českých Budějovic, je absolventem magisterského studia autorského herectví u prof. Ivana Vyskočila na pražské DAMU, lektor kurzů rétoriky, dialogického jednání, výrazového přednesu a výrazového zpěvu, tvůrčího psaní a autorského čtení v Č. Budějovicích, v Praze, Brně, Plzni, v irském Corku, finských Helsinkách, chorvatském Splitu a jinde, kde působil jednak jako externí pedagog na vysokých školách (DAMU, FAMU, JAMU, TEAK a Polytechnik Stadia Helsinki), jednak jako realizátor svých soukromých kurzů veřejného vystupování.

Od roku 2011 lektor dlouhodobého vzdělávacího kurzu Do slova a do písmene v Českých Budějovicích, lektor jednorázových kurzů Mluvit jasně.

Od roku 2018 člen městského zastupitelstva v Českých Budějovicích. Je ženatý a má tři děti.

VERBARIUM z.s.

Alešova 286/2

České Budějovice

IČ: 26643839

email: spolekverbarium@gmail.com


KONTAKT

kontaktujte nás na sociálních sítích