Jan Nepomuk Piskač


Lektor, autor a aktér.

*1976, MgA. , Absolvent lycea v Dijonu, magistr herectví, autorské tvorby a pedagogiky u profesora Ivana Vyskočila (* 1929) na DAMU. Učitel přednesu, řečové výchovy a dialogického jednání na DAMU (1998 – 2010), externě na FAMU, na JAMU v Brně nebo na divadelních školách TEAK a STADIA v Helsinkách. Stážista Boomerang Theatre Company v irském Corku. 2010/2011 učitel sociální komunikace, komunikačních dovedností a „business presentation“ na VŠTE v Č. Budějovicích. Školitel prezentačních dovedností, např. pro ČEZ, GE Money Bank aj. Přednáší a vystupuje anglicky, francouzsky, německy, rusky a polsky, např. pro Goethe-Zentrum, British Centre, Francouzský institut, Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Autor scénického tvaru TRANLATOLOGICKÝ VEČÍREK (od 2008), od r. 2010 vede soukromé rétorické kursy DO SLOVA A DO PÍSMENE a MLUVIT JASNĚ, spolupracuje na přehlídce NA SLOVÍČKO bazar mluveného slova.

Kontakt

VERBARIUM z. s.

Alešova 2, 370 01 České Budějovice
IČ 266 43 839
simatko@centrum.cz
tel.: 603181612

Kdo jsme?

Jan Nepomuk Piskač

Jan Nepomuk Piskač

Lektor, autor a aktér.

Michala Piskačová

Michala Piskačová

Koordinátorka.